Sztuczna Inteligencja w służbie medycyny.

Nasze usługi

Obszary działania Medapp | AI

Przedmiotem działalności MedApp AI jest opracowywanie rozwiązań B+R,
w szczególności algorytmicznych, obejmujących zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji
(m.in. uczenie głębokie – ang. Deep Learning, przetwarzanie języka naturalnego – ang. Natural Language Processing
oraz przetwarzania i analizy obrazów medycznych - ang. Medical image processing and analysis).

Szczególnym obszarem rozwoju algorytmów uczenia głębokiego będzie
automatyczna detekcja patologii w danych diagnostycznych (m.in. EKG, parametry fizjologiczne),
holistyczna ocena stanu pacjenta oraz jego przewidywanie, automatyzacja i optymalizacja procesów leczenia i
opieki nad pacjentem, automatyczna segmentacja struktur anatomicznych,
patologii w obrazowych danych medycznych
(tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia/echokardiografia).

Wśród głównych obszarów prowadzonej działalności jest koncentracja na
opracowywaniu rozwiązań algorytmicznych koniecznych do rozwoju produktów:
CarnaLife Holo, CarnaLife System, CarnaLife Holo Radiotherapy.

MedApp AI będzie świadczył również usługi w zakresie R&D wykorzystania sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym.

Aplikacje AI

Tworzymy aplikacje medyczne w oparciu o sztuczną inteligencję.

Systemy medyczne

Wspieramy systemy medyczne opierając je o rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

Rozwiązania AI cloud

Nasze rozwiązania oparte są o systemy chmurowe.

O nas

Medapp AI jest spółką zależną od Medapp S.A., która jest głównym odbiorcą
dostarczanych przez nas rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją.

Współpracujemy przy tworzeniu rozwiązań AI dla CarnaLife System.

Carnalife Sysytem to zaawansowana platforma telemedyczna, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze dnia i w dowolnym miejscu. Aplikacja daje unikalne możliwości powiązania konsultacji lekarskich z pogłębioną diagnostyką – system jest wspierany przez ponad 15 typów urządzeń umożliwiających zdalny pomiar, takich jak: pulsoksymetr, elektrokardiograf (EKG), ciśnieniomierz, termometr, waga, glukometr i inne. Wyniki badań są analizowane 24/7 z wykorzystaniem AI. W razie pojawienia się odchyleń od normy system alarmuje personel medyczny, który sprawuje opiekę nad danym pacjentem. Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo i polepszają się wyniki terapeutyczne pacjenta..

Wspieramy również Medapp S.A. w tworzeniu rozwiązania CarnaLife Holo.

CarnaLife Holo to przełomowa technologia trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, wspierająca planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego. Użytkownik może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, między innymi obracając go, skalując, przemieszczając, czy też wchodząc we wnętrze struktur anatomicznych – przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem. Gogle stanowią pomocniczy, interaktywny ekran dostępny podczas planowania zabiegu oraz w dowolnym miejscu sali zabiegowej, w każdym momencie jego trwania.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas

Informacje kontaktowe

MEDAPP AI SP. Z O.O.

Al. Józefa Piłsudskiego 17/4

35-074, Rzeszów, Polska

NIP: 5170436199

REGON: 525368239

KRS: 0001037580